PORADENSTVO

                                                  KONZULTÁCIE

Zdravé stravovanie je pre mňa veľkou prioritou, ale samotnou zmenou stravy urobíme len čiastočný posun, ak do tej zmeny nezahrnieme správny pohyb a °zdravé myslenie°.

Človek je komplexná BIO-PSYCHO-SOCIÁLNA bytosť a tak k sebe musí aj pristupovať. Ak niektorú stránku podcení, prejaví sa to buď vo forme bolesti, psychickej nepohody a častokrát až chorobou. Psychosomatika tu zohráva podstatnú úlohu.

Mojou filozofiou je zamerať sa na všetky tieto aspekty správne ich vybalansovať. Vtedy sa človek stane plnohodnotnou silnou bytosťou, ktorá vie zvládnuť všetky nástrahy tohoto vesmíru a vie si vytvoriť aj harmonické a stabilné prostredie a okolie, v ktorom žije a pohybuje sa.

Začať by sa malo už v prenatálnom štádiu vývoja. A čo môžeme urobiť my? Pripravme správne prostredie svojim deťom, svojim vnúčatám.... a začnime od seba. Zmenou stravovania zmeníme svoje myslenie a zmenou myslenia pochopíme, že bez pohybu nieje život....a zmení sa nám celý život. Aj našim deťom... Veď nie náhodou sa vraví °Zmeň seba a zmeníš celý svet.