Kontakt 

Mgr. Mária Lenghartová

Živnostenský register číslo: 740-33620

Obchodné meno: Mgr. Mária Lenghartová-Vitalinštitút Svemiria

Miesto podnikania: Veľký Lapáš 336, 95104 Veľký Lapáš

IČO: 51014343

Email: lenghartova.maria@hotmail.com

Telefón: +421 948 667 228

                +421 907 691 508